اخبار
رویدادها

دعوت به همکاری

شرکت کیمیا سبزآور، جهت توزیع محصولات خود از فروشگاهها و موسسات خدمات کشاورزی و
کلینیک های گیاه پزشکی سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید.


با ما تماس بگیرید


تهران، صندوق پستی:-4854-19395-

: فیروزکوه، شهرک صنعتی امیریه، فاز2

: 22856628 - 22856479

: 22865473   

: 09339878994

: info@kimiasabzavar.com

: kimiasabzavarOrganic

: kimiasabzavar