favorite_border
مورد علاقه ها 0

پانزدهین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد از تاریخ 9 الی 12 بهمن ماه 1398 با حضور شرکت های داخلی و خارجی برگزار گردید. در این نمایشگاه شرکت کیمیاسبزآور با همکاری نماینده فروش خود در استان خراسان حضوری فعال و پویا داشت. استقبال پر شور مدیران، کارشناسان، کشاورزان و فروشندگان سم و کود در سطح استان و استان های همجوار از نقاط مثبت این نمایشگاه بود. اکثر بازدیدکنندگان با محصولات تولیدی شرکت آشنایی قبلی داشته و از مصرف آنها در مزارع و باغات و گلخانه های خود رضایت کامل داشتند و در همین راستا کارشناسان اعزامی از تهران با ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با این افراد زمینه ی آشنایی بیشتر و روش های استفاده بهینه از این محصولات را در دستور کار خود قرار دادند.
دیدگاه ها