favorite_border
مورد علاقه ها 0

همایش روز ملی لوبیا برگزار شد.


همایش روز ملی لوبیا در تاریخ 23 و 24 مرداد ماه در محل مرکز تحقیقات لوبیا واقع در شهرستان خمین به صورت SFF و در یک مزرعه پایلوت برگزار گردید. بر اساس برنامه ریزی های صورت پذیرفته شرکت کیمیاسبزآور به عنوان یکی از اسپانسرها در همایش حضور بهم رساند و بازدیدکنندگان بسیاری از غرفه ی شرکت بازدید نمودند. در روز چهارشنبه مورخ 23 مرداد آقای مهندس کشاورزی معاون وزیر در امور زراعت و آقای دکتر بازرگان از موسسه تحقیقات آب و خاک به همراه هیئت همراه اعزامی از وزارت جهاد کشاورزی و همچنین لوبیا کاران پیشرو در همایش حضور بهم رساندند و در روز پنجشنبه 24 مرداد کارشناسان شهرستان های تابعه استان مرکزی از غرف حاضر در همایش بازدید نمودند. شرکت کیمیاسبزآور با همکاری آقای مهندس شاهوردی نماینده فروش محصولات خود در استان به معرفی محصولات و تفاوت های آن با سموم شیمیایی، دستاوردها و برنامه های خود به بازدیدکنندگان پرداخت که تایید و استقبال کشاورزان و بازدیدکنندگان از محصول پالیزین و تنداکسیر به همراه سیتراپلاس در مبارزه با کنه تارتن درخور توجه بود.
دیدگاه ها