favorite_border
مورد علاقه ها 0

حضور شرکت کیمیاسبزآور در نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز


نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز در محل دائمی نمایشگاه های شیراز با محوریت آبیاری، ماشین آلات و نهاده های کشاورزی در تاریخ 27 الی 30 فروردین 1398 برگزار گردید. شرکت کیمیاسبزآور با هدف معرفی محصولات و فرآورده های تولیدی خود و ارتباط با سایر تولیدکنندگان، رایزنی و پیشبرد اهداف استراژتیک شرکت و همچنین بازدید از باغات شاخص و مطرح در سطح استان که عمدتا از محصولات تولیدی کیمیاسبزآور استفاده می نمایند، در این نمایشگاه حضور پیدا نمود. این نمایشگاه هر ساله در شیراز برگزار می گردد که امسال در حدود 200 شرکت داخلی و خارجی در آن حضور داشتند.
 
برچسب ها:

رویداد

1654
0
 
0